ฝ่ายวิชาการ

Flower Ice icon งานสื่อการเรียนการสอน
Flower Ice icon งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
Flower Ice icon งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Flower Ice icon งานวัดผลและประเมินผล
Flower Ice icon งานวิทยบริการและห้องสมุด
Flower Ice icon งานอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

rms

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91