ให้นักเรียนนักศึกษา ที่มีความประสงค์ ขอจบการศึกษาปีการศึกษา 2564

ให้ส่งเอกสารที่ งานทะเบียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 11 มีนาคม 2565

 down3

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

rms

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91