ติดต่อวิทยาลัย

 

ชื่อสถานศึกษา: วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา
ที่อยู่ : เลขที่ 43 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตําบลถ้ํา อําเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
รหัสไปรษณีย์ 82130
โทรศัพท์ : 0-7649-6451
โทรสาร : 0-7649-6528
E-mail address : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
เว็บไซต์ : www.kaset-phangnga.ac.th

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91