นางสาวจินดารัตน์  ประสพมิตร,นางสาวกัลนารัตน์  บัวนาค

และได้ดำเนินการเปิดธุรกิจ Sushi Corner

ตั้งอยู่ที่ ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง 82140

โทร.092-849918


560891 

560893
 560892
560890  560891
282114335 394565495919975 4337308871369683649 n
283107709 395235245853000 671462985535619867 n
   
   

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91