กิจกรรมวันครู

                                                                                                                                                  วันที่ 16 มกราคม 2563

                                                                                                     วิทยาลัยเทคนิคพังงา เขต 2  จ.พังงา

 

 9

 

10

  11   2 
  3  4
  5   7 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพรชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

MS2023

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91