ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่ 2

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

ประกาศผู้ชนะประกวดราคา New ani2

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

rms

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91