ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสาขาวิชาพืชศาสตร์

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ i con new1

      ประกาศประกวดราคา

      * เอกสารประกวดราคา

      

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

supachai

นายสุพชัย  อัมภา

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

rms

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

e office2 

ST02

DS

GF

1

2

logo2 

echove 

521

91